User Tools

Site Tools


6037--6899-nancychabot-la-gi

Nancychabot
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. J. Bus
Nơi khám phá Cerro Tololo
Ngày khám phá 14 tháng 9 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6899
Tên thay thế 1988 RP10
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8792488
Viễn điểm quỹ đạo 2.9761628
Độ lệch tâm 0.0165512
Chu kỳ quỹ đạo 1829.7407898
Độ bất thường trung bình 277.63471
Độ nghiêng quỹ đạo 0.93872
Kinh độ của điểm nút lên 278.44723
Acgumen của cận điểm 121.61214
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

6899 Nancychabot (1988 RP10) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 9 năm 1988 bởi S. J. Bus ở Cerro Tololo.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6899 Nancychabot
6037--6899-nancychabot-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)