User Tools

Site Tools


6038--thi-u-t-ng-qu-n-i-nh-n-d-n-vi-t-nam-la-gi

TT Họ tên Năm sinh-Năm mất Năm thụ phong Chức vụ khi thụ phong Ghi chú 266 Trần Đức Việt 1937- 1998 Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (1997-2000) Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội 267 Nguyễn Trí Anh [206] Hiệu trưởng Đại học Ngoại ngữ Quân sự 268 Đỗ Quốc Ân [207] Tư lệnh binh chủng Pháo binh 269 Nguyễn Hồng Bàng Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng 270 Trần Bành Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần[208] quê quán xã Song Mai, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên 271 Nguyễn Văn Bé Phó Tư lệnh Quân khu 7[209] Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP.HCM 272 Phạm Hữu Bồng Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Huân chương Độc lập hạng Nhì 273 Nguyễn Hữu Cảng [210][211] 1945- Cục trưởng Cục Tài chính Bộ Quốc phòng 274 Phùng Căn Phó trưởng khoa chiến thuật, Học viện quốc phòng[212] 275 Nguyễn Chánh Cân 1926-2006 Cục trưởng Cục Cơ yếu, Bộ Tổng Tham mưu[213] quê xã Phổ Vinh, Đức Phổ, Quảng Ngãi 276 Lê Thành Công Phó Tư lệnh Quân khu 7 (1989) 277 Lê Đình Cúc [214] 1922-2014 Chánh Văn phòng Bộ Tổng Tham mưu 278 Lê Cư Mất 2007 Chính ủy Binh chủng Thông tin Liên lạc (1975) 279 Võ Văn Chót Phó Tư lệnh Quân khu 4[215] 280 Hoàng Ngọc Chiêu [216] Phó Giám đốc về chính trị Học viện Hậu cần 281 Nguyễn Phú Chút 1929-2014 Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, BTTM[217] quê Bình Sơn, Quảng Ngãi 282 Nguyễn Ngọc Chương [218] Phó Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng Tiến sĩ, Phó giáo sư chuyên ngành Vũ khí 283 Trần Chí Cường [219] 1926-2009 Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần 284 Nguyễn Trường Cửu Phó Tổng Giám đốc Trung tâm nhiệt đới Việt-Nga[220] phó Giáo sư, Viện sĩ 285 Võ Văn Dần [221] đã mất Tư lệnh Quân đoàn 4 (1982-1988) 286 Hoàng Dũng [222] 1927- Chánh Văn phòng Bộ Tổng Tham mưu 287 Nguyễn Văn Dũng Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần[223] 288 Trần Ánh Dương Tổng Biên tập Tạp chí Kiến thức Quốc phòng hiện đại[224] Phó Tổng cục trưởng Tổng cục II 289 Bùi Thúc Dưỡng Trưởng khoa lịch sử quân sự - Học viện quốc phòng[212] 290 Nguyễn Văn Đà [225][226] Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần (1997-2001) 291 Dương Đàm Cục trưởng Cục quân lực BTTM (1994-1998)[227] 292 Nguyễn Văn Hoàng Đạo [228] Giám đốc Bệnh viện 175 293 Châu Khải Địch Phó Tư lệnh Quân khu 5[229] 294 Phan Văn Đường [230] 1921-1998 Ủy viên Thường trực Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương 295 Nguyễn Hữu Hạ [231] Cục trưởng Cục Điều tra hình sự 296 Nguyễn Hải [232] 1925- Tư lệnh Binh đoàn 15 (1985-1997) 297 Lê Hải [233] 298 Đỗ Hữu Hạnh Cục trưởng Cục Chính trị, Quân khu 5[234][235] 299 Hồ Sỹ Hậu [236] 1947- Cục trưởng Cục Kinh tế nghỉ hưu kể từ ngày 01/03/2007[237]300 Nguyễn Hiền [238] 1930- Phó Tư lệnh chính trị Quân đoàn 14 (Quân khu I) 301 Phan Văn Hòe Trưởng khoa chiến dịch - Học viện quốc phòng[212] 302 Ngô Huy Hồng Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần[239] 303 Vũ Việt Hồng [240] đã mất Phó Tư lệnh Quân khu 1 Dân tộc Tày 304 Trịnh Vương Hồng Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự Việt Nam Phó Giáo sư, Tiến sĩ. Nghỉ hưu từ 1/1/2008 305 Hồ Quang Hóa Tham mưu trưởng quân tình nguyện VN tại Campuchia. Năm 1984 bị kỷ luật hạ xuống cấp đại tá, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Lục quân 2 306 Ngô An Hợi Chánh Văn phòng Bộ Tổng Tham mưu 307 Hoàng Đăng Huệ 1932-2015 Phó Tư lệnh về chính trị (Chính ủy)Bộ tư lệnh Tăng Thiết giáp[241] Quê xã Hoàng Thanh, Huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc giang 308 Trịnh Ngọc Huyền Tư lệnh Bộ đội Biên phòng 309 Nguyễn Như Huyền Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Quân sự 310 Trần Duy Hương Tổng Biên tập Tạp chí Quốc phòng Toàn dân[242] Ủy viên thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Trưởng ban tuyên giáo 311 Phạm Văn Kha [243] 1921- Tham mưu trưởng Quân khu 4
Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Lâm Đồng 312 Nguyễn Viết Khai Chính ủy Trường sĩ quan Lục quân 2 313 Trịnh Quốc Khánh [244] Tổng Giám đốc Trung tâm nhiệt đới Việt- Nga 314 Cao Xuân Khuông [245] 1942- Tỉnh đội trưởng Tỉnh đội Nghệ An, Phó Tư lệnh Quân khu 4 (1995-2009) Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An 115 Hoàng Kiên Phó chủ nhiệm Bí thư Đảng ủy Tổng cục Công nghiệp QP 316 Huỳnh Kim [246] 317 Nguyễn Ngọc Lâm [247] 1950- Chính ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh 318 Hoàng Lê Phó Giám đốc Học viện Lục quân[212] 319 Lê Kế Lâm 1935- Giám đốc Học viện Hải quân[248] Chuẩn đô đốc, Nhà giáo Nhân dân, Phó giáo sư, Tiến sĩ 320 Hồ Trí Liêm Tư lệnh Binh chủng Thông tin Liên lạc 321 Vũ Quang Lộc Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quân sự Nhà giáo Nhân dân (2006)[249]322 Cao Minh [250] 333 Đặng Văn Năm Phó Tư lệnh về Chính trị Quân đoàn 4[251] Chính ủy Quân đoàn 4 (từ 2006) 344 Trần Văn Nghị Tư lệnh Binh chủng Hóa học 345 Trần Đình Nghĩa Cục trưởng Cục Quản lý xe máy, TCKT (1990-1996)[212] 346 Lê Trung Ngôn [252] Phó Tư lệnh kiêm TMT Binh chủng Công binh
Tư lệnh Binh đoàn 11 347 Ngô Chí Nhân Cục trưởng Cục Tác chiến Điện tử Bộ Tổng Tham mưu nghỉ hưu từ ngày 1/7/2008 348 349 Trịnh Văn Noi Phó giám đốc Học viện Lục quân Đà Lạt[253] 350 Nguyễn Chu Phác 1934- Cục trưởng Cục nhà trường Bộ Tổng tham mưu[212] Tiến sĩ tâm lý, nhà văn 351 Nây Phao Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đắc Lắc[212] 352 Phạm Ngọc Phán [254] đã mất Cục trưởng Cục Tổ chức Tổng cục Chính trị 353 Ngô Huy Phát Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và môi trường[255] Phó Giáo sư, Tiến sĩ 354 Nguyễn Phong Phú Trưởng bộ phận Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương 6 (2), Tổng cục Chính trị[256] 355 Nguyễn Quang Phúc Chính ủy Học viện Quân y 356 Nguyễn Duy Phê Phó trưởng ban Ban cơ yếu Trung ương Huân chương Độc lập hạng Nhất 357 Cao Tiến Phiếm Chánh văn phòng Bộ Quốc phòng, Trợ lý Tổng Bí thư Huân chương Độc lập hạng Ba 358 Nguyễn Quang Phúc Chính ủy Học viện Quân y (-2007) 359 Đặng Huyền Phương Phó Chủ nhiệm kiêm TMT Tổng cục Hậu cần (-1991)[257] Phó Giáo sư 360 Đinh Tích Quân Trưởng khoa Mác-Lênin, Học viện Quốc phòng[212] 361 Trần Sơn 1924-2002 Tư lệnh Bộ Tư lệnh 300
Cục Trưởng Cục Quản lý giáo dục Bộ TMT 362 Nguyễn Duy Sơn 1924-1999 1984 Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quân sự (1979-1990) 363 Phạm Văn Sang [258] Phó Cục trưởng Cục Kinh tế 364 Lê Quang Sang [259] 365 Hồ Văn Sanh Cục trưởng Cục Chính trị, Quân khu 9[260] 366 Võ Sổ [261] 367 Lê Thanh Tổng thư ký Hội CCB Việt Nam[262] 368 Đoàn Y Thanh Phó Tư lệnh Quân khu 5[263] 369 Đinh Văn Thành [264] 370 Lê Minh Thắng [265] Phó tư lệnh Quân khu 7 (2005-2010) 371 Lê Hồng Thỏa Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị[212] 372 Nguyễn Đồng Thoại [266] 1932- Phó Cục trưởng Cục Tác chiến Bộ Tổng tham mưu[212] 373 Trần Ngọc Thổ [267][268] 1949- Tham mưu trưởng Quân khu 7 Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam Thành phố Hồ Chí Minh 374 Vũ Hắc Thông cán bộ tổng kết Cục Dân quân Tự vệ Bộ Tổng tham mưu[212] 375 Nguyễn Quang Thống Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân 376 Bùi Minh Thứ [269] 1947- Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu Thủ đô Dân tộc Mường, nghỉ hưu 2007 377 Nguyễn Duy Thương Trưởng khoa chiến thuật - Học viện quốc phòng[212] 378 Phan Quang Tiệp Tư lệnh Binh đoàn 12[270] 379 Nguyễn Bá Tòng [216] Phó Tư lệnh về chính trị Binh đoàn 12 380 Đinh Trí Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Đà Nẵng 381 Nguyễn Đức Trí [271] 1925- cán bộ Tổng cục II[212] 382 Tô Quốc Trịnh 1946- Phó Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng[272] 383 Nguyễn Chí Trung 1930- Trợ lý Tổng Bí thư
Phó Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội[273] Nhà văn
Giải thưởng văn học Asean[274]384 Nguyễn Bá Tuấn [275] 1952-2005 Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 4 mất ngày 26/01/2005 do tai nạn máy bay 385 Hoàng Tuyên 1948- Chính ủy Trung tâm Khoa học - Kỹ thuật Công nghệ quân sự 386 Nguyễn Đôn Tự [276] ?-2009 387 Nguyễn Tấn Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng 388 Phạm Minh Thanh ?-1998 Cục trưởng Cục Nhà trường Bộ Tổng Tham mưu mất vì tai nạn máy bay tại Lào ngày 25 tháng 5 năm 1998 389 Trịnh Đình Thắng Phó Giám đốc về chính trị Học viện Quốc phòng 390 Tống Ngọc Thắng Tư lệnh Binh chủng Pháo binh[277] Cục trưởng Cục quân lực Bộ Tổng tham mưu (1998-2004) 391 Trần Minh Thiết ?-1998 mất vì tai nạn máy bay tại Lào ngày 25 tháng 5 năm 1998 392 Hà Thiệu Tư lệnh Binh đoàn 15 - 16 (Hai lần tư lệnh) nghỉ hưu kể từ ngày 01/03/2007 393 Trần Xuân Thu Tổng Giám đốc Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga Hiện là Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt-Nga 394 Vũ Xuân Thủy ?-1998 mất vì tai nạn máy bay tại Lào ngày 25 tháng 5 năm 1998 395 Nguyễn Ngọc Thực Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng 396 Phạm Tuyến Giám đốc Học viện Hậu cần 397 Trần Thức Vân Viện trưởng Viện Kỹ thuật Quân sự[278] Giáo sư, Tiến sĩ 398 Nguyễn Khắc Viện [216] Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Lục quân 1 (1997-2002) 399 Nguyễn Bắc Việt biệt phái Vụ trưởng Vụ I, Bộ Giáo dục và Đào tạo[212] 400 Nguyễn Văn Xuyên [279] Chủ nhiệm chính trị Học viên Quân sự cấp cao 401 Lê Đình Yên [280] 115 Các trường hợp chưa chắc hoặc chắc ghi ở trên...
6038--thi-u-t-ng-qu-n-i-nh-n-d-n-vi-t-nam-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)