User Tools

Site Tools


6039--c-i-vi-n-la-gi

Cải Viên là một xã thuộc huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam.

Xã Cải Viên có diện tích 13,76 km², dân số năm 1999 là 1236 người,[1] mật độ dân số đạt 90 người/km².

Xã có vị trí:

  • Bắc giáp Trung Quốc.
  • Đông giáp Trung Quốc và xã Nội Thôn.
  • Nam giáp xã Nội Thôn.
  • Tây giáp xã Vân An.

Xã Cải Viên có diện tích 13,76 km², dân số năm 1999 là 1.236 người.[3], mật độ dân cư đạt 90 người/km².

Xã Cải Viên được chia thành các xóm: Cà Giáng, Chông Mạ-Lũng Tải, Đông Có, Sộc Nặm-Eng Mậy-Lũng Pán, Nậm Nịch, Tả Piẩu.

Trên địa bàn xã Cải Viên có các ngọn núi như lũng Mằn, lũng Tháy.

  1. ^ a ă â b “Mã số đơn vị hành chính Việt Nam”. Bộ Thông tin & Truyền thông. Truy cập ngày 10 tháng 4 năm 2012. 
  2. ^ 245/1981/QĐ-CP
  3. ^ Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
6039--c-i-vi-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)