User Tools

Site Tools


6040--7105-yousyozan-la-gi

Yousyozan
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi H. Kosai và K. Hurukawa
Nơi khám phá Đài thiên văn Kiso
Ngày khám phá 18 tháng 2 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7105
Tên thay thế 1977 DB1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9970642
Viễn điểm quỹ đạo 2.8260848
Độ lệch tâm 0.1718837
Chu kỳ quỹ đạo 1367.8846299
Độ bất thường trung bình 151.96201
Độ nghiêng quỹ đạo 2.93941
Kinh độ của điểm nút lên 139.55676
Acgumen của cận điểm 331.40853
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

7105 Yousyozan (1977 DB1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 2 năm 1977 bởi H. Kosai và K. Hurukawa ở Đài thiên văn Kiso.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7105 Yousyozan
6040--7105-yousyozan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)