User Tools

Site Tools


6041--7229-tonimoore-la-gi

Tonimoore
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 12 tháng 9 năm 1985
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7229
Tên thay thế 1985 RV
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7899914
Viễn điểm quỹ đạo 3.0390526
Độ lệch tâm 0.2586560
Chu kỳ quỹ đạo 1370.3931806
Độ bất thường trung bình 50.53499
Độ nghiêng quỹ đạo 9.93807
Kinh độ của điểm nút lên 259.84550
Acgumen của cận điểm 42.64145
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.6

7229 Tonimoore (1985 RV) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 9 năm 1985 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7229 Tonimoore
6041--7229-tonimoore-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)