User Tools

Site Tools


6042--7366-agata-la-gi

Agata
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 20 tháng 10 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7366
Tên thay thế 1996 UY
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7223624
Viễn điểm quỹ đạo 3.5881042
Độ lệch tâm 0.1371914
Chu kỳ quỹ đạo 2047.1310993
Độ bất thường trung bình 36.55676
Độ nghiêng quỹ đạo 6.34241
Kinh độ của điểm nút lên 50.32857
Acgumen của cận điểm 336.51398
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0311
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.60

7366 Agata (1996 UY) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 10 năm 1996 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7366 Agata
6042--7366-agata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)