User Tools

Site Tools


6046--6056-donatello-la-gi

Donatello
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 16 tháng 10 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6056
Đặt tên theo Donatello
Tên thay thế 2318 T-3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1048183
Viễn điểm quỹ đạo 3.3208695
Độ lệch tâm 0.2241285
Chu kỳ quỹ đạo 1632.0581927
Độ bất thường trung bình 71.10913
Độ nghiêng quỹ đạo 3.17786
Kinh độ của điểm nút lên 224.26166
Acgumen của cận điểm 11.89202
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

6056 Donatello (2318 T-3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 10 năm 1977 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6056 Donatello
6046--6056-donatello-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)