User Tools

Site Tools


6048--6241-galante-la-gi

Galante
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Osservatorio San Vittore
Nơi khám phá Bologna
Ngày khám phá 4 tháng 10 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6241
Tên thay thế 1989 TG
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6527361
Viễn điểm quỹ đạo 3.3427101
Độ lệch tâm 0.1150830
Chu kỳ quỹ đạo 1895.7702364
Độ bất thường trung bình 194.82002
Độ nghiêng quỹ đạo 9.14449
Kinh độ của điểm nút lên 331.31912
Acgumen của cận điểm 50.72182
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.1

6241 Galante (1989 TG) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 10 năm 1989 ở Osservatorio San Vittore ở Bologna.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6241 Galante
6048--6241-galante-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)