User Tools

Site Tools


6049--6384-kervin-la-gi

6384 Kervin (1989 AM) là một tiểu hành tinh vành đai chính bên trong được phát hiện ngày 3 tháng 1 năm 1989 bởi E. F. Helin ở Palomar.

6049--6384-kervin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)