User Tools

Site Tools


6050--6520-sugawa-la-gi

Sugawa
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. Otomo
Nơi khám phá Kiyosato
Ngày khám phá 16 tháng 4 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6520
Tên thay thế 1991 HH
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8812447
Viễn điểm quỹ đạo 2.8044533
Độ lệch tâm 0.1970269
Chu kỳ quỹ đạo 1309.8298436
Độ bất thường trung bình 206.23892
Độ nghiêng quỹ đạo 4.79156
Kinh độ của điểm nút lên 237.25396
Acgumen của cận điểm 63.14846
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

6520 Sugawa (1991 HH) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 4 năm 1991 bởi S. Otomo ở Kiyosato.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6520 Sugawa
6050--6520-sugawa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)