User Tools

Site Tools


6056--7106-kondakov-la-gi

Kondakov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 8 tháng 8 năm 1978
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7106
Tên thay thế 1978 PM3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2975175
Viễn điểm quỹ đạo 3.3016333
Độ lệch tâm 0.1793336
Chu kỳ quỹ đạo 1710.9474928
Độ bất thường trung bình 114.18859
Độ nghiêng quỹ đạo 9.91824
Kinh độ của điểm nút lên 148.12773
Acgumen của cận điểm 205.16494
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.6

7106 Kondakov (1978 PM3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 8 năm 1978 bởi N. S. Chernykh ở Nauchnyj.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 7106 Kondakov
6056--7106-kondakov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)