User Tools

Site Tools


6057--7230-lutz-la-gi

Lutz
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell
Ngày khám phá 12 tháng 9 năm 1985
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7230
Tên thay thế 1985 RZ1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8053284
Viễn điểm quỹ đạo 2.9423766
Độ lệch tâm 0.2394943
Chu kỳ quỹ đạo 1335.9156087
Độ bất thường trung bình 52.77622
Độ nghiêng quỹ đạo 3.14421
Kinh độ của điểm nút lên 22.07739
Acgumen của cận điểm 359.91684
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

7230 Lutz (1985 RZ1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 9 năm 1985 bởi E. Bowell ở trạm Anderson Mesa thuộc Đài thiên văn Lowell.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7230 Lutz
6057--7230-lutz-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)