User Tools

Site Tools


6058--7367-giotto-la-gi

Giotto
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 26 tháng 3 năm 1971
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7367
Đặt tên theo Giotto di Bondone
Tên thay thế 3077 T-1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7950569
Viễn điểm quỹ đạo 3.5895191
Độ lệch tâm 0.1244346
Chu kỳ quỹ đạo 2083.2986117
Độ bất thường trung bình 174.37043
Độ nghiêng quỹ đạo 0.72397
Kinh độ của điểm nút lên 20.48763
Acgumen của cận điểm 172.94285
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

7367 Giotto (3077 T-1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 26 tháng 3 năm 1971 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7367 Giotto
6058--7367-giotto-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)