User Tools

Site Tools


6059--7504-kawakita-la-gi

Kawakita
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 2 tháng 1 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7504
Tên thay thế 1997 AF1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5402193
Viễn điểm quỹ đạo 3.8037511
Độ lệch tâm 0.1991705
Chu kỳ quỹ đạo 2063.4557347
Độ bất thường trung bình 355.19655
Độ nghiêng quỹ đạo 1.24292
Kinh độ của điểm nút lên 51.31770
Acgumen của cận điểm 82.27497
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

7504 Kawakita (1997 AF1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 1 năm 1997 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7504 Kawakita
6059--7504-kawakita-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)