User Tools

Site Tools


6060---160325-2003-nv1-la-gi


(160325) 2003 NV1 là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Robert H. McNaught ở Đài thiên văn Siding Spring ở Coonabarabran, New South Wales, Australia, ngày 2 tháng 7 năm 2003.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 160001–161000
  1. ^ JPL Small-Body Database Browser
6060---160325-2003-nv1-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)