User Tools

Site Tools


6062--6057-robbia-la-gi

Robbia
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 16 tháng 10 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6057
Đặt tên theo Luca della Robbia
Tên thay thế 5182 T-3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.9776424
Viễn điểm quỹ đạo 3.6602382
Độ lệch tâm 0.1028334
Chu kỳ quỹ đạo 2208.5008880
Độ bất thường trung bình 37.05711
Độ nghiêng quỹ đạo 17.85955
Kinh độ của điểm nút lên 170.97748
Acgumen của cận điểm 186.78683
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0852
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.10

6057 Robbia (5182 T-3) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 10 năm 1977 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6057 Robbia
6062--6057-robbia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)