User Tools

Site Tools


6064--6243-yoder-la-gi

Yoder
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi H. E. Holt
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 27 tháng 7 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6243
Tên thay thế 1990 OT3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0881990
Viễn điểm quỹ đạo 2.3138734
Độ lệch tâm 0.0512655
Chu kỳ quỹ đạo 1192.7219708
Độ bất thường trung bình 293.89856
Độ nghiêng quỹ đạo 3.87669
Kinh độ của điểm nút lên 305.59131
Acgumen của cận điểm 235.38366
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

6243 Yoder (1990 OT3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 7 năm 1990 bởi H. E. Holt ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6243 Yoder
6064--6243-yoder-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)