User Tools

Site Tools


6066--6521-pina-la-gi

Pina
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. F. Helin
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 15 tháng 6 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6521
Tên thay thế 1991 LC1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8837211
Viễn điểm quỹ đạo 2.9813365
Độ lệch tâm 0.2256120
Chu kỳ quỹ đạo 1385.7516477
Độ bất thường trung bình 158.25173
Độ nghiêng quỹ đạo 9.92537
Kinh độ của điểm nút lên 211.34310
Acgumen của cận điểm 63.58600
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

6521 Pina (1991 LC1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 6 năm 1991 bởi E. F. Helin ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6521 Pina
6066--6521-pina-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)