User Tools

Site Tools


6067--6640-falorni-la-gi

Falorni
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Osservatorio San Vittore
Nơi khám phá Bologna
Ngày khám phá 24 tháng 2 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6640
Tên thay thế 1990 DL
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1115817
Viễn điểm quỹ đạo 2.4212353
Độ lệch tâm 0.0683137
Chu kỳ quỹ đạo 1246.2515954
Độ bất thường trung bình 96.19495
Độ nghiêng quỹ đạo 5.20744
Kinh độ của điểm nút lên 338.32072
Acgumen của cận điểm 206.82564
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

6640 Falorni (1990 DL) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 2 năm 1990 bởi Osservatorio San Vittore ở Bologna.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6640 Falorni
6067--6640-falorni-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)