User Tools

Site Tools


6068--6766-kharms-la-gi

Kharms
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. G. Karachkina
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 20 tháng 10 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6766
Đặt tên theo Daniil Kharms
Tên thay thế 1982 UC6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2324706
Viễn điểm quỹ đạo 3.1568456
Độ lệch tâm 0.1715199
Chu kỳ quỹ đạo 1615.6747015
Độ bất thường trung bình 302.61954
Độ nghiêng quỹ đạo 3.19443
Kinh độ của điểm nút lên 308.77048
Acgumen của cận điểm 61.68117
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

6766 Kharms (1982 UC6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 10 năm 1982 bởi L. G. Karachkina ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6766 Kharms
6068--6766-kharms-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)