User Tools

Site Tools


6069--6902-hideoasada-la-gi

Hideoasada
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Y. Mizuno và T. Furuta
Nơi khám phá Kani
Ngày khám phá 16 tháng 10 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6902
Tên thay thế 1989 US3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4783176
Viễn điểm quỹ đạo 3.0246420
Độ lệch tâm 0.0992783
Chu kỳ quỹ đạo 1667.0473091
Độ bất thường trung bình 68.07029
Độ nghiêng quỹ đạo 2.09416
Kinh độ của điểm nút lên 214.36627
Acgumen của cận điểm 128.38250
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

6902 Hideoasada (1989 US3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 10 năm 1989 bởi Y. Mizuno và T. Furuta ở Kani.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6902 Hideoasada
6069--6902-hideoasada-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)