User Tools

Site Tools


6071--7107-peiser-la-gi

Peiser
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Mrkos
Nơi khám phá Klet
Ngày khám phá 15 tháng 8 năm 1980
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7107
Đặt tên theo Benny Peiser
Tên thay thế 1980 PB1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9622210
Viễn điểm quỹ đạo 2.6398540
Độ lệch tâm 0.1472451
Chu kỳ quỹ đạo 1274.9230637
Độ bất thường trung bình 328.30326
Độ nghiêng quỹ đạo 9.16836
Kinh độ của điểm nút lên 168.94598
Acgumen của cận điểm 169.36725
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

7107 Peiser (1980 PB1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 8 năm 1980 bởi A. Mrkos ở Klet.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7107 Peiser
6071--7107-peiser-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)