User Tools

Site Tools


6072--s-hai-la-gi

Sĩ Hai là một xã của huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Hồng Sĩ, xã Tổng Cọt.
  • Đông giáp xã Cô Mười (Trà Lĩnh), xã Mã Ba.
  • Nam giáp xã Mã Ba.
  • Tây giáp xã Hồng Sĩ.

Xã Sĩ Hai có diện tích 15.37 km², dân số năm 1999 là 1.293 người.[1], mật độ dân cư đạt 84 người/km².

Xã Sĩ Hai được chia thành các xóm: Uổng Luộc, Kính Nưa, Kính Tẩu, Làng Lình-Lũng Bôn, Lũng Quảng, Lũng Túp, Pác Khiêng, Nặm Thuổm-Sỹ Hai, Tổng Tuống, Lũng Ngần-Khau Sớ.

Trên địa bàn xã Sĩ Hai có các ngọn núi như Cà Xát, Canh Dùng, Quang Tán.

  1. ^ a ă Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
6072--s-hai-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)