User Tools

Site Tools


6078--s-o-n-395-qu-n-i-nh-n-d-n-vi-t-nam-la-gi

Sư đoàn 395 là một sư đoàn bộ binh của Quân khu 3 Quân đội nhân dân Việt Nam, tiền thân là sư đoàn 325B của quân khu Tả ngạn thành lập ngày 26 tháng 12 năm 1974. Tại đồi Ngô Lục Ngạn – Bắc Giang ở giai đoạn cuối của cuộc chiến tranh chống Mỹ

Nhiệm vụ của sư đoàn: huấn luyện chi viện cho chiến trường. Bước vào cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, sư đoàn được giao nhiệm vụ trên hướng chủ yếu của đặc khu Quảng Ninh và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hiện nay sư đoàn năm trong đội hình quân khu 3. Là một trong những đơn vị bộ binh mạnh của Quân khu 3, và toàn quân. Sư đoàn đã tham gia chiến tranh biên giới phía Bắc với Trung Quốc.

  • Trung đoàn bộ binh 8: Thái Bình
  • Trung đoàn bộ binh 2: Hải Dương
  • Trung đoàn bộ binh 43: Quảng Ninh
  • 7 Tiểu đoàn trợ chiến...

Ngày 26 tháng 12 năm 1974, Thường vụ Đảng ủy Quân khu 3 họp ra nghị quyết thành lập các sư đoàn chủ lực của Quân khu. Sư đoàn 395 phụ trách có nhiệm vụ huấn luyện chi viện cho chiến trường miền Nam.

Sư đoàn 395 được xác định là sư đoàn cơ động của Quân khu 3 và của Bộ Quốc phòng.

6078--s-o-n-395-qu-n-i-nh-n-d-n-vi-t-nam-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)