User Tools

Site Tools


6079--6060-doudleby-la-gi

Doudleby
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Mrkos
Nơi khám phá Klet
Ngày khám phá 19 tháng 2 năm 1980
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6060
Đặt tên theo Doudleby
Tên thay thế 1980 DX
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3762307
Viễn điểm quỹ đạo 2.8525329
Độ lệch tâm 0.0910927
Chu kỳ quỹ đạo 1544.0165670
Độ bất thường trung bình 101.87524
Độ nghiêng quỹ đạo 9.88090
Kinh độ của điểm nút lên 155.86535
Acgumen của cận điểm 143.85521
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

6060 Doudleby (1980 DX) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 2 năm 1980 bởi nhà thiên văn học Tiệp Khắc Antonín Mrkos ở Đài thiên văn Kleť.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6060 Doudleby
6079--6060-doudleby-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)