User Tools

Site Tools


6080--6180-bystritskaya-la-gi

Bystritskaya
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. I. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 8 tháng 8 năm 1986
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6180
Tên thay thế 1986 PX4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9218144
Viễn điểm quỹ đạo 2.9636426
Độ lệch tâm 0.2132509
Chu kỳ quỹ đạo 1394.4765867
Độ bất thường trung bình 234.57611
Độ nghiêng quỹ đạo 1.15605
Kinh độ của điểm nút lên 28.71134
Acgumen của cận điểm 313.63322
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

6180 Bystritskaya (1986 PX4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 8 năm 1986 bởi L. I. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6180 Bystritskaya
6080--6180-bystritskaya-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)