User Tools

Site Tools


6081--6244-okamoto-la-gi

Okamoto
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Seki
Nơi khám phá Geisei
Ngày khám phá 20 tháng 8 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6244
Tên thay thế 1990 QF
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.829380090591618
Viễn điểm quỹ đạo 2.488992635537893
Độ lệch tâm .1527456259055886
Chu kỳ quỹ đạo 1158.867063545199
Độ bất thường trung bình 170.5028840369816
Độ nghiêng quỹ đạo 5.398416872852948
Kinh độ của điểm nút lên 331.4318018777201
Acgumen của cận điểm 51.51199162202486
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

6244 Okamoto (1990 QF) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 8 năm 1990 bởi T. Seki ở Geisei.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6244 Okamoto
6081--6244-okamoto-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)