User Tools

Site Tools


6084--6767-shirvindt-la-gi

Shirvindt
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. G. Karachkina
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 6 tháng 1 năm 1983
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6767
Đặt tên theo [[]]
Tên thay thế 1983 AA3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2960917
Viễn điểm quỹ đạo 3.0500077
Độ lệch tâm 0.1410217
Chu kỳ quỹ đạo 1596.2796043
Độ bất thường trung bình 269.75771
Độ nghiêng quỹ đạo 9.40953
Kinh độ của điểm nút lên 23.20879
Acgumen của cận điểm 96.98117
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.7

6767 Shirvindt (1983 AA3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 1 năm 1983 bởi L. G. Karachkina ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6767 Shirvindt
6084--6767-shirvindt-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)