User Tools

Site Tools


6085--6904-mcgill-la-gi

McGill
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi H. E. Holt
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 22 tháng 8 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6904
Đặt tên theo McGill University
Tên thay thế 1990 QW1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2151047
Viễn điểm quỹ đạo 2.7443599
Độ lệch tâm 0.1067162
Chu kỳ quỹ đạo 1426.2827541
Độ bất thường trung bình 124.50161
Độ nghiêng quỹ đạo 5.73826
Kinh độ của điểm nút lên 344.11619
Acgumen của cận điểm 80.03488
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

6904 McGill (1990 QW1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 8 năm 1990 bởi H. E. Holt ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6904 McGill
6085--6904-mcgill-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)