User Tools

Site Tools


6087--t-ng-c-t-la-gi

Tổng Cọt là một xã của huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Nội Thôn và Trung Quốc.
  • Đông giáp Trung Quốc và xã Cô Mười (Trà Lĩnh).
  • Nam giáp xã Cô Mười (Trà Lĩnh), xã Sĩ Hai.
  • Tây giáp xã Hồng Sĩ, xã Nội Thôn.

Xã Tổng Cọt có diện tích 32,48 km², dân số năm 1999 là 2.353 người.[1], mật độ dân cư đạt 72,4 người/km².

Xã Tổng Cọt được chia thành các xóm: Cọt Phố, Ngườm Luông-Kéo Sỹ, Lũng Ái-Lũng Lẳng, Lũng Gioỏng, Lũng Túm-Lũng Mẳn, Ngườm Luông-Kéo Sỹ, Pài Bá, Rằng Hán, Tổng Cọt Nưa, Thieng Ngọa, Lũng Luông.

Trên địa bàn xã Tổng Cọt có các ngọn núi như Pác Bô, Bông, lũng Cáo, lũng Keng Lạn, lũng Kít, lũng Mò Tốc, lũng Pàng, lũng Tý. Xã có tỉnh lộ 210 chạy trên địa bàn. Đồn biên phòng Tổng Cọt quản lý tuyến biên giới của xã.

  1. ^ a ă Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
6087--t-ng-c-t-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)