User Tools

Site Tools


6088--7108-nefedov-la-gi

Nefedov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 2 tháng 9 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7108
Tên thay thế 1981 RM3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4278686
Viễn điểm quỹ đạo 3.5241260
Độ lệch tâm 0.1841832
Chu kỳ quỹ đạo 1875.1983608
Độ bất thường trung bình 39.83321
Độ nghiêng quỹ đạo 3.04877
Kinh độ của điểm nút lên 197.38097
Acgumen của cận điểm 198.65823
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

7108 Nefedov (1981 RM3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 9 năm 1981 bởi N. S. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7108 Nefedov
6088--7108-nefedov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)