User Tools

Site Tools


6089--7232-nabokov-la-gi

7232 Nabokov là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 10 năm 1985 bởi Antonín Mrkos ở Đài thiên văn Kleť ở České Budějovice, Cộng hòa Séc. Nó được đặt theo tên của nhà văn Vladimir Nabokov.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 7232 Nabokov
6089--7232-nabokov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)