User Tools

Site Tools


6090--7369-gavrilin-la-gi

Gavrilin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. M. Smirnova
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá ngày 13 tháng 1 năm 1975
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7369
Tên thay thế 1975 AN
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên ngày 14 tháng 5 năm 2008
Viễn điểm quỹ đạo 3.1251557
Cận điểm quỹ đạo 1.6151617
Độ lệch tâm 0.3185428
Chu kỳ quỹ đạo 1332.7986836
Độ bất thường trung bình 85.88355
Độ nghiêng quỹ đạo 21.81685
Kinh độ của điểm nút lên 278.40605
Acgumen của cận điểm 113.12204
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

7369 Gavrilin (1975 AN) là một thiên thạch xuyên Sao Hỏa được phát hiện vào ngày 13 tháng 01 năm 1975 bởi T. M. Smirnova tại Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser on 7369 Gavrilin
6090--7369-gavrilin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)