User Tools

Site Tools


6091--7506-lub-la-gi

Lub
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7506
Tên thay thế 4837 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7462638
Viễn điểm quỹ đạo 3.6677198
Độ lệch tâm 0.1436636
Chu kỳ quỹ đạo 2097.7088300
Độ bất thường trung bình 288.57135
Độ nghiêng quỹ đạo 0.37821
Kinh độ của điểm nút lên 9.21904
Acgumen của cận điểm 182.13543
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

7506 Lub (4837 P-L) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar. Nó được đặt theo tên nhà thiên văn học Hà Lan Jan Lub.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7506 Lub
  • Home page Jan Lub
6091--7506-lub-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)