User Tools

Site Tools


6095--6062-vespa-la-gi

6062 Vespa là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 2100.5689391 ngày (5.75 năm).[1] Nó được phát hiện ngày 6 tháng 5 năm 1983.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
6095--6062-vespa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)