User Tools

Site Tools


6096--6181-bobweber-la-gi

6181 Bobweber là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1383.9891295 ngày (3.79 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 6 tháng 9 năm 1986.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 24 tháng 5 năm 2008. 
6096--6181-bobweber-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)