User Tools

Site Tools


6097--6245-ikufumi-la-gi

Ikufumi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Urata
Nơi khám phá Đài thiên văn Nihondaira
Ngày khám phá 27 tháng 9 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6245
Tên thay thế 1990 SO4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8915593
Viễn điểm quỹ đạo 2.7117609
Độ lệch tâm 0.1781761
Chu kỳ quỹ đạo 1275.4405212
Độ bất thường trung bình 37.16138
Độ nghiêng quỹ đạo 8.02111
Kinh độ của điểm nút lên 299.92354
Acgumen của cận điểm 52.02148
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.4

6245 Ikufumi (1990 SO4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 9 năm 1990 bởi T. Urata ở Đài thiên văn Nihondaira.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6245 Ikufumi
6097--6245-ikufumi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)