User Tools

Site Tools


6098--6389-ogawa-la-gi

Ogawa
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 21 tháng 1 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6389
Tên thay thế 1990 BX
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5778998
Viễn điểm quỹ đạo 2.9235064
Độ lệch tâm 0.0628215
Chu kỳ quỹ đạo 1666.3414215
Độ bất thường trung bình 58.03504
Độ nghiêng quỹ đạo 6.51762
Kinh độ của điểm nút lên 123.60977
Acgumen của cận điểm 304.06011
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.5

6389 Ogawa (1990 BX) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 1 năm 1990 bởi K. Endate ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6389 Ogawa
6098--6389-ogawa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)