User Tools

Site Tools


6099--6523-clube-la-gi

Clube
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi McNaught, R. H.
Nơi khám phá Siding Spring
Ngày khám phá 1 tháng 10 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6523
Đặt tên theo Victor Clube
Tên thay thế 1991 TC
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.5329941
Viễn điểm quỹ đạo 3.7571017
Độ lệch tâm 0.4204286
Chu kỳ quỹ đạo 1571.2625164
Độ bất thường trung bình 337.38697
Độ nghiêng quỹ đạo 26.62265
Kinh độ của điểm nút lên 354.87860
Acgumen của cận điểm 284.93311
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

6523 Clube (1991 TC) là một tiểu hành tinh bay qua Sao Hỏa được phát hiện ngày 1 tháng 10 năm 1991 bởi McNaught, R. H. ở Siding Spring.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 6523 Clube
6099--6523-clube-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)