User Tools

Site Tools


6100--6642-henze-la-gi

6642 Henze (tên chỉ định: 1990 UE3) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Takeshi Urata ở Đài thiên văn Nihondaira ở Shimizu, Shizuoka, Nhật Bản, ngày 16 tháng 10 năm 1990. Nó được đặt theo tên Martin Henze, một nhà thiên văn học ở Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 6001–7000
  • JPL Small-Body Database Browser
6100--6642-henze-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)