User Tools

Site Tools


6101--6768-mathiasbraun-la-gi

Mathiasbraun
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Mrkos
Nơi khám phá Klet
Ngày khám phá 7 tháng 9 năm 1983
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6768
Tên thay thế 1983 RY
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9092125
Viễn điểm quỹ đạo 2.8502763
Độ lệch tâm 0.1977237
Chu kỳ quỹ đạo 1340.8923408
Độ bất thường trung bình 255.01218
Độ nghiêng quỹ đạo 2.19650
Kinh độ của điểm nút lên 289.82016
Acgumen của cận điểm 63.40976
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

6768 Mathiasbraun (1983 RY) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 9 năm 1983 bởi A. Mrkos ở Klet.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6768 Mathiasbraun
6101--6768-mathiasbraun-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)