User Tools

Site Tools


6102--6905-miyazaki-la-gi

Miyazaki
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 15 tháng 10 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6905
Tên thay thế 1990 TW
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1093458
Viễn điểm quỹ đạo 3.1242408
Độ lệch tâm 0.1939196
Chu kỳ quỹ đạo 1546.1533209
Độ bất thường trung bình 81.38555
Độ nghiêng quỹ đạo 13.45460
Kinh độ của điểm nút lên 48.50146
Acgumen của cận điểm 307.19497
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.4

6905 Miyazaki (1990 TW) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 10 năm 1990 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6905 Miyazaki
6102--6905-miyazaki-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)