User Tools

Site Tools


6103--v-n-an-h-qu-ng-la-gi

Vân An là một xã của huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Trung Quốc.
  • Đông giáp xã Cải Viên.
  • Nam giáp xã Nội Thôn.
  • Tây giáp xã Lũng Nặm.

Xã Vân An có diện tích 19,64 km², dân số năm 1999 là 1.190 người.[1], mật độ dân cư đạt 60,6 người/km².

Xã Vân An được chia thành các xóm: Pác Có, Lũng Đa-Lũng Rấu B, Nặm Đin, Nhỉ Đú, Cô Mưới, Cô Phầy, Lũng Rẩu A-Pác Tém, Lũng Thốc-Lũng Nặm, Cha Vạc, Bản Khảng.

Trên địa bàn xã Vân An có đồi Tăng Đôi.

  1. ^ a ă Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
6103--v-n-an-h-qu-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)