User Tools

Site Tools


6104--7109-heine-la-gi

Heine
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Karachkina, L. G.
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 1 tháng 9 năm 1983
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7109
Tên thay thế 1983 RT4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2534563
Viễn điểm quỹ đạo 3.0553693
Độ lệch tâm 0.1510528
Chu kỳ quỹ đạo 1579.6145477
Độ bất thường trung bình 243.74592
Độ nghiêng quỹ đạo 9.91419
Kinh độ của điểm nút lên 201.39474
Acgumen của cận điểm 153.21549
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

7109 Heine (1983 RT4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 9 năm 1983 bởi Karachkina, L. G. ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7109 Heine
6104--7109-heine-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)