User Tools

Site Tools


6105--7233-majella-la-gi

Majella
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi G. De Sanctis
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 7 tháng 3 năm 1986
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7233
Tên thay thế 1986 EQ5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3236004
Viễn điểm quỹ đạo 3.0121196
Độ lệch tâm 0.1290396
Chu kỳ quỹ đạo 1591.6331735
Độ bất thường trung bình 5.09458
Độ nghiêng quỹ đạo 12.24539
Kinh độ của điểm nút lên 18.69893
Acgumen của cận điểm 213.98037
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.8

7233 Majella (1986 EQ5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 3 năm 1986 bởi G. De Sanctis ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7233 Majella
6105--7233-majella-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)