User Tools

Site Tools


6106--7370-krasnogolovets-la-gi

Krasnogolovets
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. I. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 27 tháng 9 năm 1978
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7370
Tên thay thế 1978 SM5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5863945
Viễn điểm quỹ đạo 2.7634397
Độ lệch tâm 0.0330936
Chu kỳ quỹ đạo 1597.9527030
Độ bất thường trung bình 35.39840
Độ nghiêng quỹ đạo 4.01374
Kinh độ của điểm nút lên 50.51215
Acgumen của cận điểm 210.19456
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

7370 Krasnogolovets (1978 SM5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 9 năm 1978 bởi L. I. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7370 Krasnogolovets
6106--7370-krasnogolovets-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)