User Tools

Site Tools


6108---33541-1999-jf6-la-gi


(33541) 1999 JF6 là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Yoshisada Shimizu và Takeshi Urata ở Đài thiên văn Nachi-Katsuura ở Nachikatsuura, Wakayama, Nhật Bản, ngày 11 tháng 5 năm 1999.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 33001–34000
  1. ^ JPL Small-Body Database Browser
6108---33541-1999-jf6-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)