User Tools

Site Tools


6111--6063-jason-la-gi

Jason
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Carolyn S. Shoemaker và Eugene Merle Shoemaker
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 27 tháng 5 năm 1984
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6063
Đặt tên theo Jason
Tên thay thế 1984 KB
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo .525 AU
Viễn điểm quỹ đạo 3.914 AU
Bán trục lớn 2.220 AU
Độ lệch tâm .763
Chu kỳ quỹ đạo 1207.768 d
Độ bất thường trung bình 106.227°
Độ nghiêng quỹ đạo 4.858°
Kinh độ của điểm nút lên 169.769°
Acgumen của cận điểm 336.655°
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.21
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.3

6063 Jason (1984 KB) là một tiểu hành tinh Apollo được phát hiện ngày 27 tháng 5 năm 1984 bởi Carolyn và Eugene Shoemaker ở Palomar. Its highly eccentric orbit crosses the orbits of Mars, Earth, và Venus. From 1800 to 2200 it approached a planet within 30 Gm 69 times: Mercury 11, Venus 27, Earth 18, và Mars 13 times.

  • JPL Small-Body Database Browser on 6063 Jason
  • calculations by SOLEX
6111--6063-jason-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)