User Tools

Site Tools


6112--6182-katygord-la-gi

Katygord
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá Flagstaff
Ngày khám phá 21 tháng 9 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6182
Tên thay thế 1987 SC4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7342324
Viễn điểm quỹ đạo 2.7736330
Độ lệch tâm 0.2305749
Chu kỳ quỹ đạo 1235.9754552
Độ bất thường trung bình 39.30930
Độ nghiêng quỹ đạo 4.76579
Kinh độ của điểm nút lên 284.48576
Acgumen của cận điểm 72.65431
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

6182 Katygord (1987 SC4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 9 năm 1987 bởi E. Bowell ở Flagstaff.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6182 Katygord
6112--6182-katygord-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)