User Tools

Site Tools


6113--6246-komurotoru-la-gi

Komurotoru
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Tetsuya Fujii và Kazuro Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 13 tháng 11 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6246
Tên thay thế 1990 VX2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7370676
Viễn điểm quỹ đạo 3.1658858
Độ lệch tâm 0.2914199
Chu kỳ quỹ đạo 1401.9743615
Độ bất thường trung bình 184.15575
Độ nghiêng quỹ đạo 24.38371
Kinh độ của điểm nút lên 53.13562
Acgumen của cận điểm 42.39907
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

6246 Komurotoru (1990 VX2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 11 năm 1990 bởi Tetsuya Fujii và Kazuro Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6246 Komurotoru
6113--6246-komurotoru-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)